Sanahaku sivustosta:
 

Toiminta

Naisten vuoro -projekti keskittyy toiminnassaan vankilassa toteutettavaan palveluohjaukseen (yksilö- ja ryhmätoiminta), koulutukseen ja vapautuvien vankien tuen kehittämiseen. Palveluohjauksen toteutuksen pääpaikkana on toiminut Vanajan vankilan Vanajan osasto. Nyt projektissa on aloittanut uusi työtekijä, jonka toimintakenttä kattaa Oulun, Pelson ja Kestilän vankilat. Vankilatyötä tehdään myös antamalla konsultointiapua romaninaisvankeihin liittyvissä kysymyksissä ja osallistumalla romaninaisvankeja koskeviin neuvotteluihin. Koulutuksilla lisätään rikosseuraamusalan henkilöstön tietämystä romanikulttuurin erityispiirteistä ja vapautuvien romaninaisvankien tuessa etsitään malleja, joilla voitaisiin tukea romaninaisia myös vankila-ajan jälkeen.

Lue lisätietoa romaninaisvangeille suunnatusta toimintamallista, koulutuksista ja vapautuvien ja vapautuneiden romaninaisvankien tukemisesta.

 

Alavalikko

 
 
 

Verkkototeutus: TammiMedia - Ylläpito: Kirjaudu